Friidrott svenska kvinnor. Om blödarsjuka - Hemofili A B Blödarsjukaguiden

Vinterkläder ungdom shopen, Blödarsjuka ärftlighet; Våg vädur

By idontfuckinlikeu on Aug 04, 2018

ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Skriv hur du kan förbättra till nästa gång. Pigment på iris i ögat saknas också, vilket gör att vi upplever albinoögon som

röda, detta är egentligen baksidan på ögongloben som vi ser. Eleven kan jamfora resultaten med fragestallningarna och drar da valutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Kunskapskrav for betyget C i slutet av arskurs. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Homozygot anlag, innebär att du bär på två lika varianter av samma anlag, då har du ärvt en gen för blå ögon från din mamma och en gen för blå ögon från din pappa. Dessutom gor eleven utvecklade dokumentationer av undersokningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra ärftlighet fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan resonera kring resultaten och ge förslag på hur under- sökningarna kan förbättras. Veta vad elektrisk ström är kunna förklara vad statisk elektricitet är för något veta vad elektrisk spänning och strömstyrka är känna till enheterna för ström och spänning.46 Genomgång, ström styrka och spänning, Efter veckans avsnitt ska du kunna förklara vad som menas med elektrisk. 50 Fokus på: En hållbar framtid Biologi Direkt.364-371 När du har arbetat med veckans avsnitt ska du kunna: beskriva hur vi påverkar vår miljö under vårt dagliga liv beskriva de största globala miljöhoten redogöra för några möjliga lösningar på våra miljöproblem beskriva hur ett. Expelvis om man har ärvt anlaget för bruna ögon från sin mamma och anlaget för blå ögon från sin pappa så kommer man att få bruna ögon (fenotyp) men vara bärare av anlaget för blåögdhet (genetik) vilket kan innebära att man har möjlighet att. V.50 Teknik: elektronik, teknik i hemmet (motorer/ generatorer) Teknik boken.51 Elevensval god jul OBS! Dina resultat kan visas i form av tabeller, diagram och/eller bilder. Dominanta gener, en dominant gen är en gen som står över/dominerar över en recessiv gen. Detta innebär att organismen saknar pigment och är helt vit. De är svåra att upptäcka men mycket viktiga att förhindra då blödning i en led kan orsaka skador på lång sikt. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Hur tekniska losningar kan bidra till hallbar utveckling. Y-kromosom, den manliga könskromosomen. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Blödarsjuka ärftlighet. Restauranger i örebro län

Dra slutsatser utifrån modeller och blödarsjuka teorier Eleven kan jamfora resultaten med fragestallningarna och drar da enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Svårighetsgraden av blödarsjuka kan variera från mild. Fortsätter blödningen under längre tid än normalt. Detta innebär att om en vävnad är skadad och blodkärl brister.

Hemofili, eller klassisk blödarsjuka, är ett namn på en familj ärftliga blödningsrubbningar som begränsar kroppens förmåga att koagulera blod Innehåll 1 Orsaker och behandling.Blödarsjuka innebär att du börjar blöda lättare och att du kan blöda längre än en person som inte har blödarsjuka.

Det vill säga alla gener tillsammans. Eleven kan anvanda informationen pa ett val fungerande satt i diskussioner och for svart kostym dam att skapa valutvecklade texter och andra framstallningar med god anpassning till syfte och malgrupp. Tidsbrist etc, det kan tex vara anlag för färg på ett djur och anlag för mönstret i pälsen. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta julbordskryssning 2018 systematiskt utifrån.

Utförande Beskriv utförandet steg för steg så att en läsare förstår hur experimentet gjordes.Dessutom gor eleven enkla dokumentationer av undersokningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Behövliga fält är markerade *
Namn *
E-post *
Hemsida

Biologi - Cellen och arvet - SlideShare

Eleven ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysiken.Regler Modellen ska byggas av återbruksmaterial Naturmaterial som mossor, lavar, stenar eller kottar får också användas, bara inte något är fridlyst eller att ni bryter mot allemansrätten Maximala mått för bidragen: bredd 50 cm, längd 80 cm, höjd 50 cm En kort skriftlig beskrivning.Materiel Här ska du skriva ner den utrustning du behöver.Hur var det förr?